de Toezichthouder BRP in uitvoering

Een vernieuwde opleiding waarvan het juridisch kader wordt aangeboden als e-learning en de vaardigheidstrainingen volledig in het teken staan van het toepassen van de interventie en - escalatieladder. Het e-learning deel is afgestemd op de vaardigheidstrainingen. 

De opleiding bestaat uit 3 modules van elk een dag. Na een plenaire start worden de deelnemers opgesplitst in kleine groepen die afwisselend in parallelle workshops in de basistraining de interventieladder oefenen en in de training voor de gevorderde toezichthouder de escalatieladder. In 2017 zal een vierde module "de Toezichtregisseur" aan de opleiding worden toegevoegd.

1. Het bureauonderzoek
In de module bureau-onderzoek ligt het accent op de vraag:
Hoe krijg je de burger zover dat inlichtingen verstrekt worden en hoe doe je dat met toepassing van artikel 5:13 Awb?

search-1013911_1280

Artikel 5:13 "Een toezichthouder maakt van zijn bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is."

2. Het huisbezoek
In de module huisbezoek ligt het accent op de "Algemene wet op het binnentreden" en de bevoegdheden van de toezichthouder met betrekking tot het verkrijgen van rechtmatig bewijs tijdens een huisbezoek. 

3. Escalatie en verwijtbaarheidsonderzoek

In de module "escalatie en verwijtbaarheidsonderzoek" zoomen we in op het vorderen van zakelijke gegevens, de reikwijdte van het onderzoek, het verkrijgen van medewerking van eenieder en het onderzoek naar de verwijtbaarheid.

De Grip Op visie op training:

Kennis verwerft u door e-learning!

Vaardigheden versterkt u door oefening en training samen met collega toezichthouders

Vertel het me en ik zal het vergeten. 

Laat het me zien en ik zal het onthouden.

Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken  

                                                                            - Confucius